Schaeffler Nederland

 
 
 
 
 
 

Gegevensbescherming

Wij danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Schaeffler hecht veel belang aan uw privacy en het beveiligen van persoonsgebonden gegevens, terwijl u gebruikt maakt van onze online service. Indien persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt, leven wij de wettelijke eisen na van het land dat de websitegegevens verwerkt. De in Nederland geldende wet hieromtrent is de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard de volgende gegevens op: Uw internet serviceprovider, het IP-adres, de website/zoekmachine vanwaar u onze website bezoekt, de pagina’s die u op onze website bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek. Deze gegevens ondergaan een statistische analyse. De gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Wij gebruiken cookies om de voorkeuren van de bezoekers te kunnen herkennen, zodat wij de inhoud van onze website overeenkomstig kunnen optimaliseren. Elke individuele gebruiker blijft anoniem. Persoonsgebonden gegevens worden alleen opgeslagen wanneer u ze bij de beschikbare online services op vrijwillige basis verstrekt.

Gebruik en doorsturen van persoonlijke gegevens, verzamelen van gegevens voor specifieke doeleinden en keuzemogelijkheden

We gebruiken de technische gegevens voor administratieve doeleinden van de website. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor het verstrekken van de door u gewenste informatie en diensten en voor interne en externe doeleinden als productontwikkeling, marketing, verkoop en after sales. De opgave van persoonsgebonden gegevens geschiedt op vrijwillige basis. Indien u niet wenst deel te nemen, kunt u zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. U kunt dit aangeven tijdens het invullen van de gegevens of door een e-mail te sturen aan het adres dat vermeld is op de website. Wij zullen uw gegevens dan blokkeren. Onze medewerk(st)ers zijn verplicht uw persoonsgebonden gegevens geheim te houden.

Beveiliging

Schaeffler treft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen ongewild of opzettelijk wissen of wijzigen, elke vorm van manipulatie, verlies, illegale inzage dan wel het illegaal verspreiden of verkrijgen van deze informatie. Deze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend getoetst en waar nodig aangepast conform de laatste technische mogelijkheden en wetgeving.

Onze website kan links bevatten naar andere websites van de Schaeffler Groep of naar websites van derden. Ons beleid ten aanzien van gegevensbescherming geldt uiteraard niet voor websites van derden.

Indien u vragen heeft over hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden, opmerkingen of klachten heeft, of wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen Schaeffler voor gegevensbescherming.

Op verzoek kan Schaeffler u informeren of uw persoonlijke gegevens door ons zijn opgeslagen en, indien dat zo is, welke gegevens zijn opgeslagen.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Freddy Kroes
Marketing
Schaeffler Nederland B.V.
Tel: +31 (0)342 - 40 30 28
E-mail: f.kroes@schaeffler.com