Schaeffler Nederland

 
 
 
 
 
 
Leveranciers

Kwaliteit

Voor het concurrentievermogen en de positie van de Schaeffler Groep op de wereldmarkt is de kwaliteit van haar producten van onderscheidend belang. De hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid van bij leveranciers toegekochte producten en diensten zijn van doorslaggevende betekenis voor de moderne productieprocessen en de kwaliteit van de geproduceerde producten. De kwaliteitseisen die Schaeffler aan haar leveranciers stelt zijn samengevat op basis van de internationale kwaliteitsstandaard.