Schaeffler Nederland

 
 
 
 
 
 

Gegevensbescherming

Wij danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Schaeffler hecht veel belang aan uw privacy en het beveiligen van persoonsgebonden gegevens, terwijl u gebruikt maakt van onze online service. Indien persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt, leven wij de wettelijke eisen na van het land dat de websitegegevens verwerkt. De in Nederland geldende wet hieromtrent is de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Als u onze websites bezoekt, worden de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van uw bezoek standaard door onze webservers opgeslagen. Het gebruik van uw IP-adres wordt beperkt tot de technisch noodzakelijke omvang, waarbij het IP-adres voor statistische doeleinden wordt verkort en daardoor uitsluitend geanonimiseerd wordt gebruikt. De gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Wij gebruiken cookies om voorkeuren van de bezoekers vast te stellen, en onze websites op basis daarvan optimaal vorm te geven. De afzonderlijke bezoeker blijft daarbij anoniem. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u deze bij de aangeboden onlinediensten vrijwillig aan ons doorgeeft.

Daarnaast is ook de volgende informatie over het gebruik van Google Analytics van belang:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die met behulp van de cookies wordt verkregen over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen, en verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deaktivieren. In dit geval wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van uw gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u op het feit dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „anonymizeIp;“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.”

Gebruik en doorsturen van persoonlijke gegevens, verzamelen van gegevens voor specifieke doeleinden en keuzemogelijkheden

We gebruiken de technische gegevens voor administratieve doeleinden van de website. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor het verstrekken van de door u gewenste informatie en diensten en voor interne en externe doeleinden als productontwikkeling, marketing, verkoop en after sales. De opgave van persoonsgebonden gegevens geschiedt op vrijwillige basis. Indien u niet wenst deel te nemen, kunt u zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. U kunt dit aangeven tijdens het invullen van de gegevens of door een e-mail te sturen aan het adres dat vermeld is op de website. Wij zullen uw gegevens dan blokkeren. Onze medewerk(st)ers zijn verplicht uw persoonsgebonden gegevens geheim te houden.

Beveiliging

Schaeffler treft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen ongewild of opzettelijk wissen of wijzigen, elke vorm van manipulatie, verlies, illegale inzage dan wel het illegaal verspreiden of verkrijgen van deze informatie. Deze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend getoetst en waar nodig aangepast conform de laatste technische mogelijkheden en wetgeving.

Onze website kan links bevatten naar andere websites van de Schaeffler Groep of naar websites van derden. Ons beleid ten aanzien van gegevensbescherming geldt uiteraard niet voor websites van derden.

Indien u vragen heeft over hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden, opmerkingen of klachten heeft, of wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen Schaeffler voor gegevensbescherming.

Recht op informatie en herroeping

U heeft het recht op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht fouten in uw persoonlijke gegevens te verbeteren, en gegevens af te schermen of te verwijderen, tenzij dit op grond van wettelijke bewaarplichten niet is toegestaan. Vragen met betrekking tot uw privacy kunt u richten aan:

Thomas Biedermann
Datenschutzbeauftragter (persoon die verantwoordelijk is voor de privacy)
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Bondsrepubliek Duitsland
Datenschutz@schaeffler.com

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren