Search term

Schaeffler-lineairgeleidingen: Miniatuurgeleidingen

Miniatuurkooigeleidingen zijn inbouwklare, onderhoudsvrije geleidingen. Ze hebben goede glijeigenschappen, zijn geschikt voor droogloop en goed bestand tegen chemicaliën. Verder kan ook de speling ingesteld worden. Wat betreft de bouwruimte hebben ze dezelfde aansluitmaten als de miniatuurkogelomloopeenheden. De eenheden worden in verschillende wagengroottes en raillengtes gerealiseerd en leveren rendabele constructies op.

Miniatuurglijgeleidingen zijn lineaire vastlagers met minstens één geleidingswagen. Ze nemen krachten uit alle richtingen – behalve de bewegingsrichting – en koppels van alle assen op, werken zoveel mogelijk schokvrij, zijn slijtagearm en bestand tegen vuil.

Naar de productcatalogus medias

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren