Search term

Meer onderhoudsdiensten

Schaeffler biedt hoogwaardige diensten aan op het gebied van uitbalanceren en uitlijnen, smering en technisch advies.

Schaeffler-onderhoudsdiensten

Het aanbod aan onderhoudsdiensten is groot. Uitgaande van de eisen van de klant, stellen de experts van Schaeffler een toepassingsgericht concept op en helpen bij de omzetting.

Uitbalanceren en uitlijnen

Indien een probleem met een installatie is geconstateerd, moet dit zo snel mogelijk worden verholpen. De twee meest voorkomende problemen, onbalans bij de pompen en afzuigventilatoren, en foutief met elkaar uitgelijnde machineconcepten kunnen direct worden gecorrigeerd door de experts van Schaeffler.

Uitbalanceren

Onbalans is een van de meest voorkomende fouten die leiden tot ongepland uitvallen van roterende machine-elementen. Het correct uitbalanceren verhoogt de levensduur van roterende machineonderdelen aanzienlijk. Hierdoor wordt de productiviteit en de beschikbaarheid van de installatie verhoogd. De experts van Schaeffler reduceren onbalans die bijvoorbeeld is ontstaan door vervuiling, slijtage en reparaties weer tot een normaal niveau.

Ze herkennen en verhelpen de oorzaken aan machines met een toerental van 40 min-1 tot 10.000 min-1. Typische voorbeelden van dergelijke machines zijn pompen, ventilatoren, compressoren, turbines en motoren. Naast een gedetailleerde analyse van de oorzaak van de storing, kan Schaeffler de onbalans ook verhelpen.

Afstellen

Veel installaties zijn samengesteld uit meerdere componenten, bijvoorbeeld elektromotor en pomp. Na de installatie, reparatie of revisie moeten die componenten ook weer met elkaar worden uitgelijnd. Indien dit niet of niet correct gebeurt, heeft dat tot gevolg dat de lagers worden blootgesteld aan hoge belastingen, en dus ook hoger energieverbruik en slijtage.

Naast laseruitlijnsystemen biedt Schaeffler ook het uitrichten van machines aan als dienst. Indien nodig komt de onderhoudsmonteur van Schaeffler met het laseruitlijnsysteem naar u toe en lijnt de componenten van de installatie uit volgens de eisen van de fabrikant. Aansluitend worden de werkzaamheden gedocumenteerd.

Schaeffler onderhoudsdiensten: Uitbalanceren en uitlijnen
Schaeffler onderhoudsdiensten: Smering

Smering

In meer dan de helft van de gevallen is onvoldoende smering de oorzaak van een ongeplande machine-uitval. Door gebruik van passende vetten voor de verschillende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden en het vastleggen en naleven van de smeertermijnen en -hoeveelheden, wordt de levensduur van roterende machine-elementen aanzienlijk verlengd.

De aangeboden diensten rondom het smeren omvatten:
  • Keuze van de smeermiddelen en smeersystemen
  • Uitwerken van smeer- en onderhoudsplannen
  • Smeerpositiebeheer
  • Advies over smeermiddelen
  • Smeermiddelenonderzoek en -tests.
De Schaeffler-smeerservice helpt:
  • uitval van roterende elementen te voorkomen
  • de productiviteit te verhogen
  • kosten voor het smeren te verlagen.

We hebben een uitgebreid aanbod aan hoogwaardige Arcanol-wentellagervetten beschikbaar. Deze vetten zijn speciaal getest en gekozen voor gebruik met wentellagers.

Technisch advies

Schaeffler ondersteunt bedrijven die over willen gaan op het concept van toestandsgebonden onderhoud met scholingen, begeleiding tijdens de invoerfase, permanent advies tijdens de gebruiksduur en servicecontracten.

Toestandsgebonden onderhoud

Bij toestandsgebonden onderhoud worden machines en installaties niet meer onderhouden bij uitval of volgens vastgestelde intervallen, maar aan de hand van de vastgestelde toestand. Samen met de gebruiker werken de adviseurs van Schaeffler onderhoudsplannen uit, die resulteren uit de handlingsaanbevelingen van de toestandbewaking. Deze aanbevelingen leiden tot gerichte onderhoudsmaatregelen en dus tot lagere kosten.

Serviceconcepten voor fabrikanten en exploitanten van installaties

Diensten zijn geen 'kant-en-klare' producten; de eisen verschillen afhankelijk van de installatie en de kennis ter plekke. Door het brede dienstenaanbod van Schaeffler kunnen lokale, gecertificeerde Schaeffler-medewerkers het juiste pakket van scholingen en diensten van Schaeffler en interne diensten samenstellen. De bandbreedte is groot en afhankelijk van de voorkennis en het inzetbare arbeidsrendement, net als de eisen aan de kwaliteit van de bewaking.

Schaeffler onderhoudsdiensten: Technisch advies
Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren