Search term

Kwaliteitsvereisten

Voor het concurrentievermogen en de positie van de Schaeffler-Groep op de wereldmarkt is de kwaliteit van haar producten van onderscheidend belang. De hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid van bij leveranciers aangekochte producten en diensten zijn van doorslaggevende betekenis voor de zeer technische productieprocessen en de kwaliteit van de geproduceerde producten. De kwaliteitseisen van de Schaeffler Groep voor leveranciers en subleveranciers (klantspecifieke eisen) zijn op basis van internationale kwaliteitsstandaarden onderstaand samengevat.

Algemene gebruiksregels tussen zakenpartners

Een fundamentele voorwaarde is het monitoren van leveranciers met betrekking tot hun prestaties. Dit heeft betrekking op leveranciers van producten, processen en services die relevant zijn voor de productie of het eindproduct.
Dit is een essentieel onderdeel van het continue verbeterproces, medewerking hieraan is vereist zelfs zonder contractuele overeenkomst, als kenmerk van de samenwerking.

Kwaliteitseisen voor leveranciers met producten die effect hebben op het eindproduct en/of productie-gerelateerde processen en services.

Deze kwaliteitsovereenkomst is noodzakelijk als basis voor de samenwerking en het toekennen van klantspecifieke voorwaarden.
Toepasbare procedures zijn vastgesteld op basis van de internationale kwaliteitsstandaarden en daarmee ook in lijn met de huidige technische expertise.

Details over individuele methodes, de mate van toepassing en mogelijke templates worden toekomstig door een Schaeffler-standaard geregeld. Omdat het daarin beschreven level van technische expertise kan veranderen, zal deze indien nodig worden aangepast.
Voor nieuwe opdrachten of projecten gaan we er van uit dat de laatst toegepaste standaard wordt toegepast (tenzij uitdrukkelijk een andere individuele overeenkomst is gemaakt) zonder vernieuwing van de bovengenoemde kwaliteitsovereenkomst

Verder zal specifieke inhoud van een contract moeten voldoen aan speciale toepassingsgebieden van een opdracht (bijvoorbeeld vastgestelde software).

Quality Assurance Agreement with Aerospace Suppliers

The quality requirements of the Schaeffler Group to Aerospace suppliers have been aggregated in the Quality Assurance Agreement with Aerospace Suppliers on the basis of international quality standards. This Quality Assurance Agreement is a controlled document and subject to modifications. The valid version of the individual documents is available in this website.

Single documents

Applicable documents
S296004-A1 Special Agreement State 2018/11

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Applicable documents
Appendix 1 8D Report State 2020/09 8D Report Sample State 2011/08
Applicable documents
Appendix 1 Escalation Process – Status State 2020/06

Kwaliteitseisen aan leveranciers van 'embedded software'.

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep aan haar leveranciers van 'embedded software' stelt, zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen samengevat in de 'Kwaliteitsbewakingsovereenkomst met leveranciers van software' (QSV). Deze geldt voor alle leveranciers die 'embedded software' ontwikkelen en leveren die als onderdeel voor de aansturing of regeling in mechatronische (deel)systemen of (deel)componenten bij Schaeffler wordt gebruikt.

Quality Assurance Agreement with Software Component Suppliers

Single documents

Kwaliteitseisen aan leveranciers van tekeninggebonden gereedschappen of machineonderdelen

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep stelt aan leveranciers van tekeninggebonden gereedschappen of machineonderdelen en daarmee samenhangende prestaties, zoals een coating of warmtebehandeling, zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen in de kwaliteitsbewakingsovereenkomst met gereedschapsleveranciers samengevat.

Dit is een leidend document en is onderhevig aan wijzigingen. De actuele versie van de afzonderlijke documenten staat altijd ter beschikking op deze internetsite.

Quality Assurance Agreement with Tool Suppliers

History of revisions State 2012/05

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report State 2020/09 8 D-Report Sample State 2011/08

Kwaliteitseisen aan leveranciers van verpakkingsmateriaal en verpakkingsdiensten

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep stelt aan leveranciers van verpakkingsmateriaal en verpakkingsdiensten zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen in de kwaliteitsbewakingsovereenkomst met leveranciers van verpakkingsmiddelen samengevat.

Dit is een leidend document en is onderhevig aan wijzigingen. De actuele versie van de afzonderlijke documenten staat altijd ter beschikking op deze internetsite.

Quality Assurance Agreement with Packaging Material Suppliers

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report State 2020/09 8D Report Sample State 2011/08
Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren