Search term

Leveranciers

Kwaliteitsvereisten

Voor het concurrentievermogen en de positie van de Schaeffler-Groep op de wereldmarkt is de kwaliteit van haar producten van onderscheidend belang. De hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid van bij leveranciers aangekochte producten en diensten zijn van doorslaggevende betekenis voor de zeer technische productieprocessen en de kwaliteit van de geproduceerde producten. De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep aan haar leveranciers stelt, zijn hierna samengevat op basis van de internationale kwaliteitsnormen.

Productiemateriaal

Kwaliteitseisen aan leveranciers van productiemateriaal

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep aan haar leveranciers van productiemateriaal stelt, zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen samengevat in de 'Kwaliteitsbewakingsovereenkomst met leveranciers van productiemateriaal' (QSV).

Deze QSV is een leidend document en is onderhevig aan wijzigingen. De actuele versie van de afzonderlijke documenten staat altijd ter beschikking op deze internetsite.

Software

Kwaliteitseisen aan leveranciers van 'embedded software'.

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep aan haar leveranciers van 'embedded software' stelt, zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen samengevat in de 'Kwaliteitsbewakingsovereenkomst met leveranciers van software' (QSV). Deze geldt voor alle leveranciers die 'embedded software' ontwikkelen en leveren die als onderdeel voor de aansturing of regeling in mechatronische (deel)systemen of (deel)componenten bij Schaeffler wordt gebruikt.

Quality Assurance Agreement with Software Component Suppliers

Single documents

Gereedschap

Kwaliteitseisen aan leveranciers van tekeninggebonden gereedschappen of machineonderdelen

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep stelt aan leveranciers van tekeninggebonden gereedschappen of machineonderdelen en daarmee samenhangende prestaties, zoals een coating of warmtebehandeling, zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen in de kwaliteitsbewakingsovereenkomst met gereedschapsleveranciers samengevat.

Dit is een leidend document en is onderhevig aan wijzigingen. De actuele versie van de afzonderlijke documenten staat altijd ter beschikking op deze internetsite.

Quality Assurance Agreement with Tool Suppliers

History of revisions State 2012/05

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report State 2011/08 8 D-Report Sample State 2011/08
Verpakkingsmiddelen

Kwaliteitseisen aan leveranciers van verpakkingsmateriaal en verpakkingsdiensten

De kwaliteitseisen die de Schaeffler-Groep stelt aan leveranciers van verpakkingsmateriaal en verpakkingsdiensten zijn op basis van de internationale kwaliteitsnormen in de kwaliteitsbewakingsovereenkomst met leveranciers van verpakkingsmiddelen samengevat.

Dit is een leidend document en is onderhevig aan wijzigingen. De actuele versie van de afzonderlijke documenten staat altijd ter beschikking op deze internetsite.

Quality Assurance Agreement with Packaging Material Suppliers

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report State 2011/08 8D Report Sample State 2011/08
Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren