Search term

Cookiebeleid

Kennisgeving over het gebruik van cookies

Wanneer u een van de websites bezoekt van Schaeffler AG en van ondernemingen waarin Schaeffler AG, direct of indirect, een meerderheidsbelang heeft (Schaeffler Group), zal er informatie worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat in de vorm van een zogeheten 'cookie'. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken, instellingen en gegevens opslaan in uw webbrowser en ons in staat stellen om de website af te stemmen op uw interesses en om op andere websites advertenties op basis van uw interesses weer te geven. We verzamelen geen persoonsgegevens met behulp van cookies, tenzij u ons daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

We informeren u meer in het bijzonder over de volgende diensten en cookies:

a) Google Analytics
De website gebruikt Google Analytics, een dienst van Google Inc. ('Google') voor de analyse van websites. Google Analytics gebruikt cookies waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres wel op voorhand verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en wordt het daar verkort. Google zal voor rekening van de beheerder van de betreffende website deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de websitebeheerder in verband met de activiteiten op de website en het internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens van Google. We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid om ook de code 'anonymizeIp;' te bevatten om zo een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogeheten IP-masking).

U kunt de gegevensverzameling door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: Disable Google Analytics Er zal een opt-out cookie worden geplaatst. Deze cookie zal de toekomstige verzameling van uw gegevens verhinderen wanneer u deze website bezoekt. Als alternatief kunt u ook de browser plug-in downloaden en installeren. Die is beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Analytics vindt u op:http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://policies.google.com/?hl=nl.

b) Advertentiediensten van Google
Deze website maakt gebruik van advertentiediensten van Google. Google gebruikt cookies voor het gebruik van de beschreven advertentiediensten. Met behulp van cookies kan het gebruikersgedrag bij het bezoek van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor, bijvoorbeeld, advertenties op basis van gebruik en interesse.

Deze website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google. Die maakt het mogelijk dat bezoekers van de website advertenties op basis van hun interesses te zien krijgen wanneer zij andere websites bezoeken in het Google Display Network of wanneer ze gebruikmaken van Google Search en al eerder bepaalde delen van deze website hebben bezocht. De remarketingfunctie kan de DoubleClick cookie van Google plaatsen.

Wanneer we een communicatie-/marketingcampagne voeren die gericht is op online advertenties, gebruiken we AdWords om advertenties te tonen op basis van uw vermoedelijke interesses en uw gebruik van deze website met behulp van de remarketing-functie. Afhankelijk van het doel van de advertentiecampagne kan er een zogeheten conversiecookie of een voorkeurscookie voor Google advertenties worden geplaatst om te traceren of een gebruiker de advertentie heeft gezien en of hij erop heeft geklikt.

De advertentiefuncties van Google Analytics rapporteren aan het Google Display Network zowel indrukken als waarschijnlijke demografische kenmerken en vermoedelijke interesses van de websitebezoekers. Uw waarschijnlijke demografische kenmerken en vermoedelijke interesses komen aan het licht door de manier waarop u onze website en apps gebruikt of via andere ondernemingen die ook gebruikmaken van de advertentiefuncties van Google om uw vermoedelijke interesses beter te begrijpen. Deze informatie wordt opgeslagen in de voorkeurscookie voor Google advertenties en in de Google DoubleClick cookie en kan worden doorgegeven aan derden, zoals adverteerders.

Google zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven, niet koppelen aan andere gegevens van Google. Er zullen geen persoonsgegevens worden verzameld, doorgegeven of geanalyseerd.

De volgende link biedt u meer informatie over hoe u kunt verhinderen dat de advertentiefuncties van Google gegevens verzamelen: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl.

Meer informatie over de advertentiefuncties van Google en de gebruikte cookies, evenals het privacybeleid van de advertentiefuncties van Google, vindt u op:https://www.google.com/policies/technologies/ads/ or at https://policies.google.com/.

Beheer van cookies

U kunt bewaar maken tegen het gebruik van cookies zodat er geen cookies op uw computer of mobiel apparaat zullen worden geplaatst. Dit kunt u bijvoorbeeld doen via de instellingen van uw webbrowser. We willen u er wel op wijzen dat u in dat geval misschien niet meer alle functies van de website volledig zult kunnen benutten.

Als u afzonderlijke cookies of diensten van onze website wilt uitschakelen, vindt u de nodige informatie over de respectieve diensten in deel 1 van dit cookiebeleid.

Hieronder vindt u de links die nauwkeurige informatie bieden over het uitschakelen van cookies in de gangbare webbrowsers:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

We willen ook uw aandacht vestigen op de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiativehttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp en de deactiveringspagina van de Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices.

Als u vragen hebt over het cookiebeleid, neem dan contact op met Dataprivacy@Schaeffler.com

Status: Versie 1.0, 08.05.2018

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren