Search term

Schaeffler-lineairgeleidingen: Miniatuurkooigeleidingen
Miniatuurwageneenheden

Miniatuurwageneenheden met vlakke kooien voor cilinderrollen zijn roestvrije, inbouwklare kooigeleidingen voor begrensde slag. Ze hebben een hoog draagvermogen, hoge stijfheid en hoge precisie bij een minimale benodigde bouwruimte. Door hun compacte bouwvorm vervangen ze vaak geleidingen die beduidend meer inbouwruimte nodig hebben. De eenheden worden in veel wagen- en raillengtes gerealiseerd en leveren erg rendabele constructies op.
Miniatuurwageneenheden zijn lineaire vastlagers. Ze vangen krachten uit alle richtingen – behalve de bewegingsrichting – en koppels van alle assen op, zijn stijver dan de kogelomloopeenheden en lopen bijzonder rustig met een precieze afloop.

De eenheden zijn in het bijzonder geschikt voor korte slagen, wrijvingsarme bewegingen, oscillerende bewegingen en hoge belastingen bij een gelijktijdig hoge stijfheid. Ze worden bij voorkeur gebruikt in de medische sector, de elektrotechnische industrie, de robotica en de labotechniek, alsook in toepassingen in cleanrooms.

Lineaire geleidingssets in miniatuurversie

De lineaire geleidingssets in miniatuurversie met vlakke kooien voor cilinderrollen zijn roestvrij, inbouwklare vastlagers voor begrensde slag en worden bij de inbouw voorgespannen. Deze langsgeleidingen hebben een hoog draagvermogen, hoge stijfheid en hoge precisie bij een minimale benodigde bouwruimte. Door de variabele vormgeving van de geleidingsafstand kunnen de elementen vlot aangepast worden aan bestaande aansluitconstructies.

De sets worden in veel toepassingsspecifieke lengtes geleverd. Ze zijn in het bijzonder geschikt voor korte slagen, wrijvingsarme en oscillerende bewegingen, en hoge belastingen bij een gelijktijdig maximale stijfheid.

Naar de productcatalogus medias

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren